top of page

Stuurgroep

Elke beweging en elk netwerk heeft een aantal mensen nodig die dingen bij elkaar brengen en in gang zetten.

Deze mensen vormen de stuurgroep van het Missionaire Netwerk regio Zwolle:

Partner in Mission

Het Missionair Netwerk regio Zwolle werkt nauw samen met het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ). DPZ staat in navolging van Christus ten dienste van een ieder die verblijft in de gemeente Zwolle. DPZ zoekt de verbinding op het gebied van barmhartigheid en DPZ wil omzien naar hen die om wat voor reden niet mee kunnen komen in de samenleving. Het DPZ zoekt gerechtigdheid voor hen die gebukt gaan onder sociale armoede, financiële armoede, uitsluiting en daardoor niet meer mee kunnen doen.

DPZ.jfif

Neem contact op met het
Missionair Netwerk regio Zwolle

Bedankt voor de inzending!

bottom of page