top of page

KLEISESSIES

Negen sessies van mensen met ‘de voeten in de missionaire klei’ die ervaringen delen en jou helpen na te denken over jouw plek in het Koninkrijk van God

Simon.jpg

Simon van der Lugt

Verlangen, welk verlangen? Nadenken over drijfveren achter de schermen

‘Zonder verlangen naar iets nieuws blijft alles zoals het is.’ Dat is de dag-slogan die ons gaande houdt of aan het werk zet. Nadat ik er in mijn toespraak er op los heb gedacht, gaan we in deze kleisessie van alles aan elkaar verbinden: inzichten, aanvullingen, kritische noten en dergelijk materiaal gooien we in de beslagkom van de discussie. Bakken we er wat van met elkaar? Vast, want ik geloof dat de Geest van Christus heel graag van zich laat horen in de dialoog. En dan ga je anders weg dan dat je binnenkwam. Misschien wel met ‘iets nieuws’!

 

Simon heeft met zijn vrouw Marianne ruim dertig jaar in het westen van het land gewoond en gewerkt (Rijswijk en Pijnacker, Rotterdam, Delft). Recent zijn ze naar Zwolle gekomen. Als senior predikant is Simon verbonden aan De Fontein, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zwolle-West.

Maaike.jpg

Maaike Broeksema

‘Een mens is meer dan zijn daden’ 

In deze kleisessie vertelt Maaike hoe ze in de gevangenis terecht is gekomen, wat haar passie is in het werk en hoe haar activiteiten eruit zien. Samen denken we na over de vraag hoe en waarom we als Christenen kunnen omzien naar mensen in de gevangenis in Zwolle. Wat kunnen wij voor hen betekenen als ze in de gevangenis zitten? Hoe kunnen we er zijn voor hen die naar buiten komen en weer een plek moeten vinden in de maatschappij? Misschien wel als een directe buurtgenoot?

 

Maaike is werkzaam voor de Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle (DSG Zwolle) als diaconaal pastor in de Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle. In deze functie is ze zowel in de PI Zwolle als daarbuiten actief.

WhatsApp Image 2022-04-02 at 11.50.46 PM.jpeg

Jurgen Zomer

“Plek voor jou”
in Zwolle-Zuid

Deze kleisessie gaat over een pril missionair initiatief in Zuid. Van de visiedocumenten, de meer-jaren plannen, de vergaderingen en de beleidsnotities, naar een zoeken waar Jezus bezig is, om daar bij aan te sluiten. Achter Jezus aan, in plaats van voor Hem uit!

 

Over de buurtlunch en de Alpha-cursus.

Over de kapper en het café.

Over een aantrekkelijke levenswijze.

Over verbinding en gemeenschapsvorming.

Over vraaggestuurd maatwerk.

 

Jurgen Zomer, getrouwd met Liesbeth, drie kinderen. Studeerde theologie in Heverlee/Leuven. Via jeugd- en jongerenwerk, stadszending, Centrale Orgaan opvang asielzoekers (COA), nu voorganger van een evangelische gemeente in Heerde.

Wiebe en Pieter.png

 Wiebe Feenstra & Pieter Messelink

Iets nieuws, hoe begin je?

Wiebe en Pieter delen ervaringen over hoe zij met ‘iets nieuws’ zijn begonnen en laten je zien en proeven dat dat steeds eenvoudiger werd toen ze leerden inzien dat God al voor hen uit was gegaan en nog steeds gaat en toen ze doorkregen dat mosterdzaadjes klein, fijn en uiterst krachtig zijn. 

 

Wiebe is verbonden aan Stichting Community Builders die als doel heeft kerken aan achterstandswijken te verbinden om samen met de inwoners de kwaliteiten van de buurt in te zetten voor een betere toekomst.

 

Pieter is getrouwd met Irene en vader van vier dochters. Hij is werkzaam bij Kerkpunt en is elke vrijdagochtend te vinden in de Buurtkamer Holtenbroek waar hij koffie drinkt met wijkgenoten. Via stichting www.sigz.net ondersteunt hij migrantenvoorgangers- en evangelisten om hun bediening in Zwolle en daarbuiten te kunnen uitvoeren.

Michiel en Ismilinda.jpg

Michiel & Ismilinda Epema
(English & Portuguese)
Gemeente zijn vanuit een multiculturele huiskring

Sinds maart 2022 leiden Michiel en Ismilinda een Portugeestalige huiskring van hun kerk VEZ. Hier komen vooral Brazilianen op af. Ze proberen als kring naar binnen en naar buiten toe missionair te zijn onder kinderen, tieners en volwassenen. In deze kleisessie delen ze over de visie achter (en praktijk van!) missionair kring zijn, waardoor waardevolle bruggen tussen mensen (mét hun culturele verschillen) ontstaan binnen Gods Koninkrijk. Met de handvatten die ze aanreiken kun je ook binnen jouw gemeente bruggen bouwen!

 

Michiel en Ismilinda Epema wonen met hun kids sinds anderhalf jaar in Zwolle (Westenholte), na 12 jaar zendingswerk in Brazilië. Michiel is opgegroeid in Zwolle, Ismilinda is Braziliaanse. Reden voor de remigratie was dat Michiel Parkinson heeft en in Nederland beter kan functioneren binnen zijn beperkingen.

Erica & Masja.png

Erica Zielhuis & Mascha Zwiers 

Op zoek naar verborgen schatten – Scharlaken Koord

Getuigend en dienend aanwezig zijn in levens van mensen die niet of nauwelijks zichtbaar zijn in deze maatschappij: een groep waar een taboe op ligt, waar mensen een oordeel over hebben. Voel jij je aangetrokken tot deze doelgroep? Ken je dat gevoel in je binnenste om op te komen voor iets/iemand die zelf niet in staat is om dat te doen? Ken je dat verlangen? Ken je die interesse waardoor je steeds juist dat artikel leest, die podcast luistert? Kom dan naar de kleisessie “Op zoek naar verborgen schatten”. In deze kleisessie nemen we tijd om stil te staan en/of op zoek te gaan naar het verlangen dat God in jou heeft gelegd. En daarnaast willen we je bemoedigen, aanmoedigen en handvaten geven hoe je hier in jouw (dagelijks) leven uiting aan kan gaan geven. Hierbij delen we graag ons eigen persoonlijk verhaal.

 

Wij zijn Erica Zielhuis en Mascha Zwiers, beiden werkzaam als maatschappelijk werkers bij het Scharlaken Koord in Overijssel. Scharlaken Koord biedt, vanuit een christelijke visie, professionele en betrokken hulpverlening aan vrouwen en mannen werkzaam in de prostitutie. Ons hart en verlangen is om hoop en liefde te brengen in levens van deze kostbare mensen.

Catharinus en Muella.jpg

Catharinus & Muella Doornbos

Zichtbaar in je buurt

In deze kleisessie zullen Catharinus en Muella iets vertellen hoe ze in hun wijk (Ittersumerlanden) heel concreet zichtbaar zijn als Christenen. Daarbij vertellen ze over hoe e.e.a. is ontstaan, wat hun visie en drijfveer is, hoe hun activiteiten er uit zien en hoe ze andere Christenen hier in proberen te betrekken.

 

Catharinus en Muella Doornbos wonen met hun drie kinderen (20, 18, 15) in Zwolle-zuid. Allebei werken ze parttime in het onderwijs. De rest van hun tijd is apart gezet voor zending en evangelisatie. Sinds januari 2016 zijn ze teamleiders van VEZ Straatevangelisatie en sinds oktober 2017 werken ze voor GlobalRize (internetzending). Sinds een twee jaar zijn ze ook missionair actief bezig in hun wijk Ittersumerlanden.

Hany.jpg

Hany Ghattas
(English)
Rivers of Living Water

Pastor Hany will share about his ministry, his family, his work in Egypt and his work among Arabic people. He will tell you about Syria where he lived and spent 8 years in serving Jesus and planting churches and about the many lessons God taught him during this time. Here in the Netherlands Hany is working with refugees and Arabic speaking people. Hany will talk about his vision to pray for the Arabic community and about his effort to build bridges between Dutch and Arabic people. 

 

Hany Ghattas is married to Amal and they have one daughter: Amy. They live in Zwolle (Aa-landen). Hany and Amal serve in Zwolle, Arnhem and Deventer and elsewhere and are networking with Arabic churches in The Netherlands and Europe. Hany has its own ministry: www.rolw.nl, is supported by www.sigz.net and works for www.gave.nl

Elly.jpg

Elly Volkerink - De Vries

Missie of miskleun, pionieren met Geloof in Taal in een interculturele setting

Ruim 8 jaar geleden is een klein groepje biddende vrouwen begonnen bij wat nu Geloof in Taal is. Hun gedeelde verlangen was het uitreiken naar mensen van ver, migranten en vluchtelingen. Taal is het eerste wat je nodig hebt om je thuis te voelen in je nieuwe land. Kernwaarden zijn: gezien, geliefd, geloofd & gastvrij. Van daaruit bieden ze ontmoeting, taalles, gezelligheid. Maar hun diepste verlangen is een interculturele gemeenschap vormen. En dat gaat met veel vallen en opstaan. Laat je inspireren door hun miskleunen en hun missie!

 

Elly is getrouwd met Ernst, moeder van Sietske en Folke. Werkzaam als coördinator bij Voor Elkaar Zwolle, mede-verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Vanaf het eerste begin betrokken bij Geloof in Taal als bidder, coördinator en pionier.

bottom of page