top of page

21 mei 2022
MijnMissie Inspiratieochtend

 

IETS NIEUWS!
- zonder verlangen naar iets nieuws, blijft alles zoals het is - 

Locatie: 
Jerzuzalemkerk, Assendorperdijk 134, 8012 EK Zwolle

Programma:

Om 08:30 uur starten we met een goed ontbijt. Om 10:45 uur is er koffie. Momenten om door te praten en te netwerken. Laat de Geest maar waaien als je elkaar spreekt!

Om 09:00 uur en om 11:00 uur gaan we aanbidden en bidden. God was er, is er en zal er altijd zijn. In Zijn aanwezigheid zoeken we tijdens deze ochtend naar Zijn wil en richting voor ons leven. Er zijn gebedsteams die jou bidden ondersteunen in het zoeken naar Gods richting voor jouw leven.

Om 09:30 uur mijmert Simon van der Lugt over 'verlangen naar iets nieuws. Wat hielp Paulus en Barnabas op weg? Wat was het nieuwe dat ze in de wereld te vertellen hadden? Wat als alles zo blijft zoals het is? En: welke elementen van de Missio Dei dreigen wij te verwaarlozen? 

Om 09:55 uur starten de 'kleisessies'. Mensen die met de voeten in de missionaire klei staan delen hun ervaringen en gaan met jou in gesprek. Je wordt geholpen in jouw eigen zoektocht en krijgt antwoorden op jouw vragen!

Om 11:35 uur bereidt Elly Volkerink ons voor op dromen over en stappen zetten in de toekomst. Iets nieuws: hoe ontstaat dat en welke stappen neemt Elly om tot vernieuwing te komen? Welke stappen zet jij?  

Om 12:10 uur denken we na over "meenemen en achterlaten". In onze reis met elkaar en met God zijn vergeven, loslaten en nieuwe stappen zetten belangrijke ingrediënten. Wat laat jij achter? Wat neem je mee? Om 12:30 uur gaan we opruimen en naar huis!

bottom of page