top of page

Welkom bij
Missionair Netwerk regio Zwolle

Onze visie

In de regio Zwolle zijn verschillende grotere en kleinere missionaire initiatieven. Het Missionair Netwerk regio Zwolle (MNZ) wil een netwerk bieden om 1. deze initiatieven zichtbaar te laten zijn 2. initiatieven aan elkaar te verbinden waar mogelijk en waar relevant 3. missionair bewustzijn te bevorderen 4. missionair handelingsperspectief te vergroten.

Door te netwerken, willen we bestaande stichtingen helpen om hun missies goed uit te kunnen voeren. De stichtingen komen beter in beeld en vrijwilligers zijn eenvoudiger te mobiliseren. Kernbegrippen zijn dan: hoe kun je Jezus’ Missie centraal zetten en hoe doe je dat op een zuivere manier, wat is integrale missie, van elkaar leren over praktische organisatie, communicatie, vrijwilligerswerving & begeleiding etc.

 

In de dorpen/steden/wijken willen we lokale netwerken van missionaire huishoudens te bevorderen. We willen deze huishoudens helpen met voorbeelden van hoe missionair te zijn, omdat er juist in het delen van het leven dat elke dag geleefd wordt, grote missionaire kansen en uitdagingen liggen. Kernbegrippen zijn dan: leven delen, Jezus volgen en anderen helpen Hem te volgen, het ontdekken van personen van vrede, kleinschalig, concreet, vierkante meter, persoonlijke roeping, mijn missie.

bottom of page